Posts in Category: travel news

ร้านเบเกอรี่ร้านขายของชำสองแห่งร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหาร

สามารถนั่งเรือเฟอร์รี่ 20 นาที (19.50 ยูโร) จากHyèresไปยังÎles d’Hyères การเดินทางมาถึง Porquerolles ก็เหมือนกับการย้อนเวลากลับ หมู่บ้านแห่งหนึ่งมีที่ทำการไปรษณีย์ร้านเบเกอรี่ร้านขายของชำสองแห่งร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารProvençalส่วนใหญ่และสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เล่นเปตอง ผู้เยี่ยมชมส่วนใหญ่เป็นนักเดินทางวันและไม่ไกลจากหมู่บ้านและชายหาดเพียง 5 นาทีเท่านั้น

วัดโพธิ์เก้าต้น (วัดไม้แดง)

นอกจากคูค่ายพม่าแล้ว ในจังหวัดสิงห์บุรี ยังมีวัดโพธิ์เก้าต้น หรือ วัดไม้แดง ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากในอดีตเมื่อครั้งชาวบ้านบางระจันเสียสละเลือดเนื้อปกป้องเมืองไทย ดังนั้นวัดนี้จึงมีความเก่าแก่ ศักดิสิทธิ์ และเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ กรมศิลปกรได้ขึ้นทะเบียนวัดเป็นโบราณสถาน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2498 ในสมัยก่อนชาวบ้านพากันเรียกวัดนี้ว่าวัดไม้แดง เนื่องจากภายในบริเวณวัดมีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

จุดกำเนิด งานส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครอบครัว เป็นกิจกรรมหนึ่งที่สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ โดยมีศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 5 ตัวแทนกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดำเนินการ ในช่วงแรกดำเนินการที่บ้านนานกเค้า ต.ห้วยยาง อ.เมือง จ.สกลนคร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ.2527 รับผิดชอบหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน 22 หมู่บ้าน

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ชมความชุ่มฉ่ำจากสายน้ำตกคู่เมืองระนองที่ทุกคนรู้จักกันดี เพราะเมื่อเดินทางผ่านเข้าตัวเมืองระนองครั้งใด จะต้องพบกับสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่กระโจนลงมาจากหน้าผาสูงสายนี้รอต้อนรับทุกครั้ง ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2542 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 417,500 ไร่ โดยไฮไลท์ของอุทยานฯ แห่งนี้ก็คือน้ำตกหงาวนั่นเอง