Posts in Category: travel news

อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว

ชมความชุ่มฉ่ำจากสายน้ำตกคู่เมืองระนองที่ทุกคนรู้จักกันดี เพราะเมื่อเดินทางผ่านเข้าตัวเมืองระนองครั้งใด จะต้องพบกับสายน้ำสีขาวของน้ำตกหงาวที่กระโจนลงมาจากหน้าผาสูงสายนี้รอต้อนรับทุกครั้ง ที่นี่ได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2542 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 417,500 ไร่ โดยไฮไลท์ของอุทยานฯ แห่งนี้ก็คือน้ำตกหงาวนั่นเอง