นวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศจีน

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดงาน Innovation Expo Bangkok 2018 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างไทยและจีน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยสถานเอกอัครราชทูตจีนและสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์จีน (CAS) เป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงสินค้าเทคโนโลยีแห่งประเทศจีนในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นจริงซึ่งตอบสนองความต้องการของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายใน ทางเดินเศรษฐกิจไทยตะวันออก (EEC), เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย Lyu Jian กล่าวว่า “งานแสดงสินค้าครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย – ไทยและเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพที่ชัดเจนเกี่ยวกับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ในประเทศจีน” เขากล่าวในพิธีเปิด งาน CAS Innovation Expo กรุงเทพฯ 2018 เป็นงานนิทรรศการด้านเทคโนโลยี CAS แห่งแรกในจีน จนถึง 14 ตุลาคม ณ ห้องบอลรูมศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ “หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในงานมหกรรมครั้งนี้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีระหว่างไทยและจีนจะสามารถพัฒนาต่อไปได้

Comments are Disabled