ตั้ง “สุวพันธ์” นั่งประธานคณะอนุฯ แก้ปัญหาพีมูฟ

“พล.อ.ประวิตร” ตั้ง “สุวพันธ์” นั่งประธานคณะอนุกรรมการติดตามแก้ปัญหากลุ่มพีมูฟ รอนายกฯ ลงนามคำสั่ง ก่อนเรียกประชุม มีตัวแทนพีมูฟร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม แถลง ผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ครั้งที่ 4/2561 วันนี้ (16 พ.ค.) ว่า ที่ประชุมได้จัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามขับเคลื่อนการแก้ปัญหาขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม (พีมูฟ) มีนายสุวพันธ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีผู้แทนและปลัดจากกระทรวงต่างๆ และผู้แทนจากกลุ่มพีมูฟอีก 12 คนเข้าร่วมด้วย โดยจะนำร่างคำสั่งนี้ให้นายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป หลังจากนั้นจะเรียกประชุมร่วมกัน

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า คณะอุนกรรมการดังกล่าว จะเป็นคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 มีหน้าที่ 2 เรื่อง คือ ติดตาม และเร่งรัดการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับประเด็นความเดือดร้อนของประชาชน รวบรวมปัญหา แนวทางการแก้ไขผลกระทบ และการเยียวยาประชาชน รวมถึง พิจารณาการใช้มาตรการและกฎหมายเพื่อแก้ปัญหา ให้เป็นไปตามกระบวนการตามกรอบกฎหมายที่มีอยู่

พล.ท.คงชีพ กล่าวว่า ส่วนปัญหาโฉนดที่ดินชุมชนนั้น กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะไปทบทวนการแต่งตั้งคณะกรมการเพื่อแก้ปัญหาต่อไป และจะเสนอให้ที่ประชุมทราบต่อไป .-สำนักข่าวไทย

Comments are Disabled